Un globus aerostàtic es compon de tres parts importants: 2017-05-10T17:22:51+00:00

EMBOLCALL

La vela o embolcall, que és la part amb més volum. En aquest cas es tracta d’un embolcall fabricat pel primer constructor mundial: ULTRAMAGIC . Es tracta del model M-120 i té un volum de 3400 m3 (120.000 ft.3). En ella trobarem dues parts importants: el paracaigudes, que precisament s’utilitza per a controlar l‘aterratge, i els ventilis, que s’utilitzen per a encarar la cistella en la posició adequada, rotant sobre si mateixa.

CISTELLA

La cistella, construïda amb vímet,  igual que les primeres que es van construir fa ja 200 anys; no és així per nostàlgia, sinó per l’elasticitat que proporciona aquest material, fent-lo el més adequat i eficaç.

En el nostre cas es tracta d’una C6, amb una capacitat per a 5 passatgers + pilot. També disposem d’una porta d’accés per tal facilitar l’accés a persones majors o amb problemes de mobilitat.

CREMADORS

Els cremadors són els responsables de transformar el combustible en l’energia calòrica necessària per poder escalfar l’aire atrapat a l’interior de l’embolcall. L’Alè de Drac té muntat un doble cremador MK-32 d’última generació.